Λίμνη Μεταλλείου

ΗΡΕΜΗ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΙΑ

Τεχνητή λίμνη σπάνιας ομορφιάς που δεν πρέπει να προσπεράσετε .

Η δημιουργία της οφείλεται στην κατασκευή φράγματος στον παραπόταμο του Αξιού  και το μέγιστο βάθος της φθάνει τα  35 μέτρα.